Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 Rovaniemellä 26.10.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 on Rovaniemellä torstaina 26.10. kello 9-16. Tapahtuma pidetään Lapin ammattikorkeakoulussa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierroksen tavoitteena on tukea kuntien ja maakuntien monialaista valmistelutyötä, yhteisen tahtotilan muodostamista ja yhteistyötä. Tilaisuuksissa tunnistetaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita, eri väestöryhmien tarpeita sekä verkostoidaan kuntia, maakuntia ja järjestöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisessa osana sote- ja maakuntauudistusta.

Aluekierroksen kohderyhmänä ovat sote- ja alueuudistuksen valmistelijat, kuntien, maakuntien ja järjestöjen edustajat, hyvinvointiryhmien jäsenet, eri alojen ammattilaiset (esim. sosiaali-, sivistys-, kulttuuri-, kaavoitus, jne.), eri väestöryhmien edustajat mukaan lukien eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajat, kuntapäättäjät, oppilaitosten ja seurakuntien edustajat sekä muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aiheesta kiinnostuneet.

Ohjelmaa voi seurata etäyhteydellä: https://ams02.arctic-connect.com/home/watch/219

Katso lisää: http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros

 

Lisätietoja antavat:

Tilaisuuden sisältöön liittyvät kysymykset ylitarkastaja Heini Sankala (Lapin aluehallintovirasto), p. 0295 017 382, etunimi.sukunimi@avi.fi

Median yhteydenotot
projektitiedottaja Minna Rantala (STM), p. 0295 163 042, etunimi.sukunimi@stm.fi  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sähköinen materiaali:
http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-aineistoja

 

Päivän ohjelma:

 

AAMUPÄIVÄN OHJELMA

09.00 - 09.45 Aamukahvit ja tutustuminen infopisteisiin

09.45 - 09.50 Tilaisuuden avaus

Maiju Hyry, yhteysjohtaja, Lapin liitto

09.50 - 10.00 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elinvoimaisessa kunnassa

Heikki Autto, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Rovaniemi

10.00 - 10.50 Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta?

Hyte-palloa liikuttavat STM:n, OKM:n, TEM:n, SOSTE:n ja Kuntaliiton edustajat

10.50 - 11.50 Hyvinvointi yhteisenä tehtävänä - strategialla tavoitteista totta

Marja Perälä, muutosjohtaja, Lappi Heli Knutars, kunnanjohtaja, Posio

Marko Palmgren, verkostojohtaja, Lapin liitto

Sanna Ylitalo, hyvinvointikoordinaattori, Sodankylä

Reko Silvenius, ylikonstaapeli, ennaltaestävän toiminnon koordinaattori, Lapin poliisilaitos

Eeva-Liisa Peltonen, kokemustoimija, Hengitysliitto

Heidi Eriksen, vastaava terveyskeskuslääkäri, Utsjoki / Saamelaiskäräjien edustaja

Fasilitaattorit: kehittämispäällikkö Tapani Kauppinen, THL ja johtaja Kristiina Poikajärvi, Lapin aluehallintovirasto

11.50 - 12.00 Ohjeistus iltapäivän työskentelyyn

12.00 - 13.00 Lounas (omakustanteinen)

 

ILTAPÄIVÄN OHJELMA

13.00 - 15.00 Työskentely työpajoissa ja iltapäiväkahvit

Työskentelyosuudessa perehdytään valmistelun ajankohtaisiin teemoihin ja ratkaistaan esiin nousseita kysymyksiä. Tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia, osallistavia ja tukevat vertaiskehittämistä sekä poikkihallinnollisuutta.

Työpajojen teemat:

1) Tiedolla johtaminen

- alueellinen hyvinvointikertomus ja kuntien hyvinvointikertomukset sekä prosessien yhteensovittaminen

- yhteistyö tiedon tuotannossa ja tulkinnassa

- vaikutusten ennakkoarviointi - toimintatavoista sopiminen

2) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja kannusteet

- Lapin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen yhteistyörakenne

- maakunnan ja kuntien taloudelliset kannusteet hyvinvointiin panostamisen mahdollistajana

3) Yhdyspinnat ja yhteistyö – case 1: perheen hyvinvointi ja case 2: ikäihmiset

- esimerkkiperheen kautta tarkastellaan yhdyspintoja ja yhteistyötä

- yhdyspintapalveluiden määrittely yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

- keskeisten yhdyspintapalvelujen tunnistaminen (työllisyys, sosiaalinen hyvinvointi, rakenteellinen sosiaalityö, kotoutuminen, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, elintapaneuvonta, esteettömyys, jne.)

- keskeiset kohderyhmät, haavoittuvat ryhmät ja yhdyspintapalvelujen sisällöt

- asiakasosallisuutta ja alueellista yhteistyötä tukevien toimintamallien valmistelu

- järjestöjen, seurakuntien ja yritysten rooli yhdyspintapalveluiden toteuttamisessa

4) Osallisuus

- asukasosallisuutta ja alueellista yhteistyötä tukevien toimintamallien valmistelu

- kokemustiedon kokoaminen ja käyttö

- rakenteellinen sosiaalityö osallisuuden edistäjänä

5) Sote- ja kasvupalveluita tuottavien järjestöjen ja yritysten mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

- järjestöjen ja yritysten uudet toimintamahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueella

- monialainen maakunta yhteistyökumppanina

 

15.00 - 15.45 Työpajatyöskentelyn yhteenveto ja loppukeskustelu

15.45 - 16.00 Päätössanat Marja Perälä, muutosjohtaja, Lappi


Updated
Print Print
Share