Alueellinen maanpuolustuskurssi 21.5 – 25.5.2018 Härmän kuntokeskuksessa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Porin prikaati järjestävät alueellisen maanpuolustuskurssin nro LSSAVI 23/2018 Kauhavalla, Härmän kuntokeskuksessa 21.-25.5.2018. Maanpuolustuskurssin avaustilaisuus on maanantaina 21.5.2018 klo 9.00.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen!

Viiden kurssipäivän aikana käsitellään ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kokonaisuutta sekä eri toimialojen varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Erityisen haasteen tämän päivän yhteiskunnan varautumiseen luovat uudet vaikuttamisen muodot kuten informaatiosota ja kybervaikuttaminen, jossa kohteena ovat niin viranomaisten tietojärjestelmät kuin myös tavalliset kansalaiset.

Kurssille on kutsuttu osanottajiksi talouselämän, valtionhallinnon, kuntien, seurakuntien, tiedotusvälineiden, järjestöjen sekä puolustusvoimien edustajia pääsääntöisesti Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueilta ja lähiympäristöstä. Kutsu perustuu yleensä työnantajan tai yhteisön esitykseen. Nyt järjestettävälle kurssille osallistuu 72 henkilöä, joista naisia on 22. Kurssin johtajina toimivat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen ja Porin prikaatin apulaiskomentaja, eversti Asko Valta.

Mikä on alueellinen maanpuolustuskurssi?

Alueellisilla maanpuolustuskursseilla annetaan yleiskuva Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuuden eri alojen valmiudesta. Opetuksessa keskitytään alue- ja paikallistason varautumiseen yhteiskunnan häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa sekä sotilaallisissa uhkatilanteissa. Varautumisen osa-alueina käsitellään erityisesti sisäistä turvallisuutta, väestön toimeentuloturvaa ja toimintakykyä, henkistä kriisinkestävyyttä, puolustuskykyä sekä talouden ja infrastruktuurin toimivuutta.

Omalta osaltaan alueelliset maanpuolustuskurssit edistävät alueen viranomaisten ja poikkeusoloissa keskeisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden sekä heidän edustamiensa yhteisöjen yhteistoimintaa. Kurssipalautteen perusteella erityisen merkittävänä pidetään myös päivien aikana luotuja henkilökohtaisia kontakteja eri toimijoiden kesken.

Lisätietoja: johtaja Tarja Wiikinkoski, 0295 018 800, etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiedotteesta on korjattu kohta: Kurssin johtajina toimivat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen 18.5.2018, klo 13.30

 

 


Updated