Ajankohtaista

Avoin data ja tilastotiedot löytyvät maistraattien nettisivuilta

Nyt julkaistu avoin tieto käsittää tietoja seuraavista rekistereistä: holhousasioiden rekisteri, lahjoitusasioiden rekisteri, avioehtoasioiden rekisteri ja vihkimisoikeusrekisteri. Tiedot ovat saatavilla maistraatti.fi -sivuston Avoin data ja tilastot sivulla.

Työsuojeluviranomaisen valtakunnalliseen puhelinneuvontaan tullut jo yli 15 000 soittoa

Nyt asiantuntevan työsuojeluviranomaisen tavoittaa virka-aikana riippumatta siitä, mistä päin Suomea soittaa. Palvelusta saa ohjeita ja apua niin työsuhteen ehtoihin, työturvallisuuteen kuin työssä esiintyvään häirintään ja syrjintään liittyen. Neuvonnan kautta voi tehdä myös valvontapyyntöjä.

Aluehallintovirasto ohjeistaa terrorismin rahoittamisen estämisessä 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut toimintaohjeen terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Ohje on suunnattu toimijoille, joita aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla. Tavoitteena on auttaa ESAVIn valvomia tahoja arvioimaan, millaisia terrorismin rahoittamisen riskejä niiden omaan toimintaan mahdollisesti liittyy, ja miten riskien toteutumista voidaan ehkäistä.

   
Lisää tiedotteita

HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä