Ajankohtaista

Aluehallintovirastolle sähköinen ympäristö- ja vesilupien hakupalvelu

Aluehallintovirasto on avannut uuden sähköisen Lupa-Tietopalvelun. Lupa-Tietopalvelusta voi hakea Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen käsittelemien vesi- ja ympäristölupien asiakirjoja.

 

Lapilla on paljon menestymisen mahdollisuuksia

Luontoon ja luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot luovat monipuolisia kasvun mahdollisuuksia. Lapilla on kansainvälistä vetovoimaa. Matkailu, kaivosteollisuus, arktisuus, cleantech ja biotalous sekä digitaalisuus ovat maan hallituksen kärkihankkeita ja Lapissa on hyvät edellytykset toteuttaa niitä.

 

Talousveden jakelun häiriöihin varaudutaan tarkemmin

Talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annettu asetus on muuttunut. Muutokset tulevat voimaan 1.9.2014. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava välittömästi aluehallintovirastolle veden laadun häiriötilanteista.