Ajankohtaista

Tilaajavastuulain uudistus lisäisi harmaata taloutta ja turhaa byrokratiaa

Jos hallituksen esitys tilaajavastuulain muutoksista toteutuu, se vähentää valvonnan tehoa ja lisää harmaan talouden elintilaa Suomessa. Samalla se lisää turhaa byrokratiaa sekä yrityksissä että viranomaisen toiminnassa.

Viidennes toimeentulohakemuksista käsiteltiin myöhässä

Huhtikuussa 2014 toteutetun THL:n kyselyn perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnista viidesosassa on ollut toimeentulotukihakemusten käsittelyssä laissa säädetyn käsittelyajan ylityksiä.

 

Rakennustyömailla työntekijäluetteloiden tehovalvontaa

Työsuojeluviranomainen aloittaa lokakuussa työntekijäluetteloiden tehovalvonnan Etelä-Suomen rakennustyömailla. Harmaan talouden torjuntaan liittyvät valvontaiskut tehdään yhteistyössä poliisin kanssa.