Ajankohtaista

Valtiovarainministeriö ilmoittaa haettavaksi ylijohtajan virat

Virat täytetään 1.2.2017 lukien määräajaksi, enintään 31.12.2018 saakka. Hakemukset 8.12.2016 klo 16.15 mennessä valtion työnhakupalveluun: www.valtiolle.fi

Myös jouluapulaisia koskevat työelämän pelisäännöt

Joulun kiireapulaisiksi määräajaksi palkattujen yleensä nuorten kausityöntekijöiden työsuhteen ehtoja koskevat normaalit työehdot aivan kuten vakinaisia työntekijöitäkin. Työlainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta on noudatettava.

Kehittämisavustusta kunnille maahanmuuttajien
kotouttamiseen liikunnan avulla, hakuaika päättyy 16.12.2016.

Avustuksilla tuetaan toimintaa, jonka tavoitteena on maahanmuuttajien osallistuminen yhdenvertaisesti koko väestölle tarkoitettuun liikuntaan. Tarkoituksena on, että kuntien liikuntapalvelut tavoittavat eri-ikäiset maahanmuuttajaryhmät riippumatta kieli- ja kulttuurieroista.

Aluehallintovirastot tehostavat edelleen kantelujen käsittelyä

Aluehallintovirastot käsittelevät vuosittain noin 3 000 kantelua. Kantelujen käsittelyn nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi on toteutettu toimenpiteitä liittyen asiakasohjaukseen, työn uudelleenorganisointiin ja ruuhkanpurkuun sekä sähköisen työympäristön kehittämiseen.

 

HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä