Ajankohtaista

Kunnat motivoituneita työsuojeluun

Kunnat ovat motivoituneita kehittämään turvallisuusjohtamista ja parantamaan työturvallisuuden hallintaa ja työoloja, joskin kunnilla on erilaiset valmiudet tähän.

Maistraateille yhtenäinen käytäntö vakituiseen vapaa-ajan asunnossa asumiseen

Jatkossa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa vapaa-ajan käyttöön merkittyä kiinteistöä ei voida kirjata henkilön kotikuntalain mukaiseksi asuinpaikaksi väestötietojärjestelmään.

Aluehallintovirastot aloittavat ensihoidon valvonnan

Aluehallintovirastojen järjestämä valvonta käynnistyy Valviran ja AVIen  sopimien kriteerien mukaan. Kohteina ovat laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmat sekä ensihoitokeskuksen toiminta ja aikatavoitteiden toteutuminen.

 

Lisää tiedotteita