Ajankohtaista

Val­vi­ran ja alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen lin­jauk­sia

Valvira ja aluehallintovirasto käsittelevät yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia lupa- ja valvonta-asioita. Valvira on valtakunnallinen lupa- ja valvontaviranomainen, ja aluehallintovirastot hoitavat vastaavia tehtäviä omilla alueillaan. Valviralla on lakisääteinen tehtävä ohjata aluehallintovirastoja niin, että lupahallinto ja valvonta toimivat koko maassa mahdollisimman yhdenmukaisesti.

Kauppa- ja rekisteriasiat ja asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät Patentti- ja rekisterihallitukselle syyskuun alussa

Maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) syyskuun alussa.  Kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa palveluja on PRH:n lisäksi saanut aiemmin myös maistraateista ja ELY-keskuksista. Nyt nämä palvelut keskitetään PRH:lle. 

Koulujen syyslukukausi alkaa – huomioi pienet koululaiset liikenteessä

Lue lisää alueellisista koululaismääristä, lakkaavista kouluista ja koulujen loma-ajoista.
 

Lisää tiedotteita

 

AVI Twitterissä