Ajankohtaista

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia-asiakirja 2016-2019 on valmistunut

Ensimmäinen uudenlainen aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia-asiakirja on hyväksytty. Yhteisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden vahvuuksiin perustuvalle kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Toimintatavoissa edistetään digitaalisuutta ja kokeiluja sekä puretaan turhaa sääntelyä ja byrokratiaa.

Postin lakko hidastaa postin jakelua aluehallintovirastoihin

Lakot eivät vaikuta asioiden vireille saattamiseen faksilla, sähköisesti tai henkilökohtaisesti asioimalla. Sen sijaan asiakkaita pyydetään ottamaan huomioon häiriöt postin jakelussa. Mikäli asiakasta koskee aluehallintoviraston (AVI) jo asettama, työtaistelutoimenpiteiden aikajaksolla umpeutuva määräaika, asiakasta suositellaan ottamaan yhteyttä aluehallintovirastossa asiaa käsittelevään virkamieheen.

Avustustukset opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämiseen haettavana

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjien verkostot voivat hakea valtion erityisavustusta opetustoimen henkilöstön osaamisen ja henkilöstökoulutuksen rakenteiden kehittämiseen vuosille 2016-2017. Lue aluehallintovirastojen tiedotteet | Etelä-Suomen AVI | Itä-Suomen AVI | Lapin AVI | Lounais-Suomen AVI | Länsi- ja Sisä-Suomen AVIPohjois-Suomen AVI |

 

Lisää tiedotteita

 

HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä