Ajankohtaista

Opiskelijaterveydenhuollon toimivuus

Seminaarit 27.4. Tampereella,  29.4. Oulussa ja 27.5. Rovaniemelllä. Koulutus tarjoaa ohjeita ja malleja opiskeluterveydenhuollon toteuttamiseksi. Opiskelijoiden terveyttä edistävän ja sairauksia ehkäisevän toiminnan sekä terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, joka edistää opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä.

Kaupparekisteri-, yhdistysrekisteri- ja asunto-osakeyhtiöasiat siirtyvät patentti- ja rekisterihallitukselle

Maistraattien ja ELY-keskusten paikallisviranomaistoiminta kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa loppuu ja maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät patentti- ja rekisterihallitukselle syyskuun alussa.
 

   

Osallistu kirjastolain uudistamisen alueellisiin kuulemistilaisuuksiin

Kuntien järjestämiä yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalveluja koskeva laki uudistetaan. Keskeisenä tavoitteena on edistää yhteiskunnallista demokratiakehitystä ja vahvistaa yleisten kirjastojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Lain valmistelutyöhön liittyen järjestetään alueellisia kuulemistilaisuuksia.

 

Lisää tiedotteita